Palvelut kunnille

Vahvistamme kuntien osaamista esim. palvelusetelien käyttöönotossa ja tarjoamme apua uusien palvelumallien läpiviemiseen.

Koulutuspaketteja ja projektiosaamista

Palvelusetelit

 • Palvelusetelin käyttöönotto
  • vuokrajohtajuus
  • koulutukset
  • konsultointi
  • tukena palveluseteli-prosessissa

Palveluntuottajat

 • Koulutus ja konsultointi
  • yksityinen sosiaali- ja terveyspalvelulaki
  • arvonlisäverottomat palvelut
  • kotitalousvähennys
  • henkilöstön koulutukset palveluohjauksessa, jossa huomioidaan asiakkaan valinnanvapaus, vertailu yksityisen ja julkisen välillä (asiakasmaksut)
  • sote – uudistus

Projektit

 • Koulutus ja konsultointi
  • suunnittelu ja hankehakemusten laatiminen
  • projektien käynnistäminen ja johtaminen
  • kokonaisuuksien hallinta